Neurofeedback i posvojenje

NFB i posvojenje

Prije posvojenja i dolaska u obitelj djeca su iskusila niz nepovoljnih i traumatičnih iskustava u ranom i osjetljivom periodu sazrijevanja. U stranoj literaturi takvi događaji se definiraju kao adverse childhood experiences (ACE) – iznimno nepovoljna iskustva tijekom odrastanja koja uključuju različite tipove zlostavljanja i zanemarivanja djeteta, iskustvo mentalne bolesti roditelja, ovisnosti, izloženost obiteljskom nasilju i druge. Toksičan stres kojem su djeca kontinuirano izložena često dovodi do neprestane aktivacije stanja „borbe ili bijega“ (eng. „fight or flight“) uz popratne snažne fiziološke i psihološke reakcije, iznimno iscrpljujuće za dječji organizam.

ACE utječu na razvoj dječjeg mozga i psihološku dobrobit djeteta. Kao posljedicu takvih iskustava (a i nedostatka razvojno potrebnih i poticajnih iskustava), mnoga djeca iskazuju različite poteškoće najčešće povezane sa emocionalnom regulacijom te razvojem izvršnih kognitivnih funkcija mozga: iznimna emocionalna osjetljivost, povlačenje, nemogućnost uspostave i održavanja odnosa, teškoće pažnje i hiperaktivnost, teškoće učenja i pamćenja, teškoće usvajanja jezika, teškoće sa spavanjem…

Ovisno o broju i intenzitetu nepovoljnih iskustava u djetinjstvu, a u kombinaciji sa drugim specifičnim potrebama i sposobnostima djeteta, navedene poteškoće mogu biti više ili manje izražene. Gotovo uvijek, doživljena trauma te promjene u aktivnosti mozga i dalje otežavaju djetetu stvaranje novih odnosa s odraslima i vršnjacima, opuštanje, neometani razvoj, učenje, iako se dijete nalazi u novoj, stabilnoj i brižnoj okolini!

Omogućavanje djeci da odrastaju u stabilnom, sigurnom i brižnom obiteljskom okruženju neophodan je preduvjet oporavka djeteta, ali potrebe djece za podrškom često prelaze granicu dobrog roditeljstva

te je djeci neophodna pomoć stručnjaka!

Neurofeedback terapija se u mnogim stranim zemljama intenzivno koristi u tretmanu djece s iskustvom razvojne traume (eng. developmental trauma). Institute for Attatchment & Child Development u SAD-u, jedan od rijetkih specijaliziranih instituta za pitanja razvojne traume, razvio je jedinstveni model podrške djeci čija je neizostavna sastavnica upravo neurofeedback terapija.

Neurofeedback terapija utemeljena je na suvremenim spoznajama neuropsihologije – spoznajama o neuroplastičnosti mozga (sposobnosti promjene funkcije i strukture). Bazirana je na povratnoj informaciji koju neurofeedback uređaj šalje mozgu i na taj način mu pruža referentni okvir za optimalno funkcioniranje. U kontekstu djece s iskustvima razvojne traume – uči djecu kako da se uspješno samoreguliraju na emocionalnoj i ponašajnoj razini, unaprjeđuje strategije za samoumirivanje mozga, smanjuje pobuđenost izazvanu traumatskim iskustvima.

Neurofeedback tretman ugodan je za djecu i odrasle. Klijent sjedi u relax fotelji, gleda crtić, film ili igra igricu. Neurofeedback praktičar postavlja senzore na glavu klijenta u par ciljanih točaka, a senzori su spojeni na kompjutor (slično snimanju EEG, elegantnije, uz 4 senzora). Senzori služe tome da primaju signal mozga, ništa mu ne šalju 😊. Kada uređaj utvrdi da je aktivnost mozga hiper ili hipopobuđena, sadržaj na ekranu gubi glasnoću i zastajkuje. Takva informacija, zajedno sa željom klijenta da nastavi gledati sadržaj, potiče naš mozak da se vrati u ravnotežu. Opetovanim treninzima mozak zapamti kako da samostalno uđe u stanje ravnoteže te se dijete uspješno uči samoregulaciji.

Neurofeedback pomaže djeci s iskustvom razvojne traume i drugih nepovoljnih događaja u djetinjstvu te razvojnih teškoća na način da:

  • Omogućuje iznimno pobuđenom, uplašenom i osjetljivom djetetu da se opusti, dobije stručnu pomoć bez dodatnih zahtjeva snalaženja u socijalnom okruženju
  • Stabilizira hiper ili hipopobuđenost aktivnosti mozga, posljedično umanjuje simptome emocionalnih i ponašajnih smetnji (razdražljivost, osjetljivost, strah, poteškoće pažnje…)
  • Pomaže umirivanju aktivnosti mozga, a time značajno smanjuje intenzitet straha i drugih negativnih afekata povezanih sa separacijskim strahom
  • Pomaže u regulaciji fizioloških funkcija organizma (metabolizam, apetit, ritam spavanja…)
  • Omogućuje djetetu da izađe iz agitiranosti „borba ili bijeg“, opuštanje u novim odnosima i okruženjima
  • Može smanjiti ili s vremenom potpuno reducirati potrebu za farmakoterapijom koja se propisuje u težim slučajevima nedostatka regulatornih mehanizama kod djece
  • Niz tretmana omogućava djetetu da se nauči samoregulirati , samostalno vrati moždanu aktivnost u ravnotežu nakon prestanka terapije
  • Pomaže prorađivanju dubljih trauma koje su pohranjene u nesvjesnom, o kojima dijete nema ili ima fragmentirana sjećanja, i o kojima nerado priča (često vrijedi za traume nastale u vrijeme jako ranog djetinjstva, predverbalno vrijeme razvoja)

Učinak neurofeedbacka se ostvaruje kumulativno, brojem treninga. Minimalan broj preporučenih treninga je 20 treninga. Klijenti osjete poboljšanje simptoma u pravilu nakon 4-5 tretmana. S obzirom da se tijekom treninga mozak uči novim obrascima i samoregulaciji, veći broj treninga omogućuje usvajanje naučenog, trajnije i značajnije efekte. Iako se može činiti kao dugotrajniji tretman, neurofeedback se dogovara 2-3 puta tjedno, te značajno pomaže kod poteškoća izazvanih traumatskim iskustvima čiji su negativni učinci u pravilu trajali barem godinu do desetak godina u životu djeteta prije posvojenja, što je zadivljujući rezultat.

U našoj psihološkoj praksi Aurora Theta rade psiholog, psihoterapeut, dijagnostičar i neurofeedback praktičar senzibilizirani za teme posvojenja i razvojne traume. Obratite nam se s povjerenjem i dogovorite termin.

Vaš Aurora Theta tim

Izvori:

Pročitajte i ove blogove: