Life Story Work radionice za posvojenu djecu

Life Story Work je metoda prorade i integracije životne priče djeteta koja je neizostavan dio podrške posvojenoj djeci u mnogim razvijenim državama. U Engleskoj, državi koja broji najviše domaćih posvojenja, radionice Life Story Work-a su obavezni dio usluga sustava skrbi za posvojenu djecu.

Prije posvojenja djeca su doživjela traumu odvajanja od primarnog skrbnika i druge povezane gubitke, iskustva institucionalne skrbi i/ili višestruke promjene smještaja. Svaka životna priča djece prije posvojenja je unikatna, ponekad fragmentirana i nejasna, a u okruženju odrastanja djece često izostaju mehanizmi podrške razumijevanju tog jedinstvenog iskustva, proradi i otpuštanju teških emocija. Isto tako, postoji izražena potreba za stručnjacima koji se specijaliziraju u temama povezanim uz iskustvo posvojenja.

Aurora Theta ima stručnjakinju – psihologinju posebno educiranu iz područja Life Story Worka u organizaciji agencije za posvojenje Coram Baaf (UK). U nastavku pročitajte kako izgleda i koje benefite donosi usluga.

Kako izgleda Life Story Work metoda?


Life Story Work je ciklus unaprijed osmišljenih i individualno prilagođenih radionica koje osiguravaju djetetu da u sigurnom okruženju istraži i integrira svoju prošlost, sadašnjost i budućnost u zdravu sliku o sebi i pomaže razumijevanju životnih iskustava prije posvojenja. Ciklus se sastoji od minimalno 10 do 20 radionica (ovisno o dobi i potrebama djeteta) te se po potrebi može produžiti za dublji rad na određenim temama. Preporučena dob uključivanja djece je minimalno 8 godina starosti, gornja granica nije strogo određena tako da se metoda prilagođava u radu s mladima i odraslima (kao dio savjetodavnog/terapijskog procesa).


Svaki ciklus započinje intervjuom s roditeljem/ima (za maloljetno dijete) kojima se utvrđuje životna povijest djeteta, potrebe, poteškoće, jake strane i interesi djeteta. S roditeljem/ima se u detalje dogovara i usklađuje način rada s naglaskom na čuvanje povjerljivosti podataka. Prema potrebi, roditelji mogu prisustvovati radionicama s djetetom ukoliko psiholog procjeni da postoji jaki strah od napuštanja i potreba da se pripomogne opuštanju djeteta u odnosu roditelj-dijete. Roditelji se aktivno uključuju tijekom cijelog procesa putem feedback savjetodavnih susreta sa psihologom.

Slijed rada slijedi suvremene postavke o utjecaju traume na razvoj dječjeg mozga. Proces započinje aktivnostima koje promoviraju razvoj samoregulacije kod djece, smanjivanju napetosti, promovira osjećaj sigurnosti i vraćanje djeteta na ovdje i sada (npr. mindfulness tehnike, mišićna relaksacija, tehnike disanja…). Nakon uspostave odnosa s djetetom, razvoja strategija umirivanja i sigurnosti proces se nastavlja u smjeru pomoći djetetu da integrira i razumije prošla iskustva, što mu omogućuje povezivanje nakupljenih emocija i načina funkcioniranja (koja su često bazirana na strahu od napuštanja) sa izvorima istih (npr. aktivnost izrade mape smještaja). Ova faza sadrži psihoedukaciju djeteta o emocijama, njihovom životnom putu, načinima nošenja sa teškim emocijama, ostvarivanja i održavanja zdrave slike o sebi, odnosima sa značajnim drugima. Ciklus se završava radionicama usmjerenima prema budućnosti i pozitivnom doživljavanju iste uz posebnu pažnju posvećenu „rastanku“ i zaokruživanju susreta (završni susret se obilježava i unaprijed priprema zajedno s djetetom).

Učinci Life Story Work-a (Rees, 2009)

  • Pomaže djeci u osmišljavanju njihovog životnog iskustva i u komunikaciji njihove priče u važnim okruženjima odrastanja (načinu na koji dijete može ispričati svoju priču)
  • Pomaže djeci da prorade prisutne gubitke, pomaže u smanjivanju strahova od odvajanja i opuštanju u odnosu roditelj-dijete
  • Pomaže preispitivanju fantazija djeteta o prošlim događajima koji mogu biti usmjereni na samookrivljavanje ili nerealne uzročnosti
  • Potiče integraciju identiteta, iskustava djeteta u cjelovitu i pozitivnu sliku o sebi 
  • Promovira osjećaj sigurnosti i stabilnosti
  • Jača samopouzdanje

Pomaže posvojiteljima/udomiteljima u razumijevanju specifičnih emotivnih i drugih razvojnih potreba djeteta, usklađivanju i jačanju odnosa roditelj-dijete

Voditeljica Life Story Work radionica:

Diana Šinjori, psihologinja i edukantica psihoterapije,

voditeljica instagram-bloga: @terapijsko.roditeljstvo


Više o Diani pročitajte na njenom Linkedin profilu: https://www.linkedin.com/in/dianasinjori


Za više pitanja obratite nam se na info@auroratheta.hr ili telefon 099 7511 330