EMDR

EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing) terapija je vrsta terapije koja se primjenjuje, znanstveno dokazano efikasno, u tretmanu raznih vrsta trauma (PTSP-rat, kriminalna djela, seksualno nasilje itd.)

Provodi se na način da klijent ponovo dovede u sjećanje traumatski događaj te se uz terapeutove pokrete prstima i druge stimulacije (tapšanje po ruci, zvučne signale i slično)

olakšava obrada informacija (slika, negativno ujerenje, emocionalna patnja i fizička senzacija) vezanih za događaj do razriješavanj traumatskog događaja. Omogućuje desenzibilizaciju traumatskih sjećanja i kognitivno restrukturiranje koje onda dovodi do smanjenja simptoma kao što su stres, ometajuće misli, anksioznost, noćne more i slično. Nakon terapije taj traumatski događaj je pohranjen sa slikom koja je manje prijeteća i ometajuća, uvjerenja su pozitivna te je emocionalnost adekvatna, a ometajućih fizičkih senzacija više nema.

Potrebno je otprilike između 3 i 12 seansi.

Trajanje: 60-90 min.