Individualne psihoedukativne radionice za djecu

Ciklus individualnih radionica za djecu (7-12 godina) je pomoć u razumijevanju pojmova koje se tiču našeg svakodnevnog funkcioniranja kao pojedinca, obitelji, ovladavanju socioemocionalnim vještinama te izgradnji slike o sebi i samopouzdanja…

Teme radionica se u suradnji s roditeljima unaprijed prilagođavaju potrebama djeteta: emocije i kako se nositi s njima, prijateljstva – stvaranje i održavanje, tko sam ja i što volim…

*u paketu se nalazi 5 radionica, uvodni intervju i zaključni savjetodavni razgovor s roditeljima
Trajanje: 60 min po radionici