Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti

U ovom djelu stranice objašnjeno je na koji način prikupljamo koje podatke te kako ih obrađujemo, koristimo i čuvamo.

U tom kontekstu obvezujemo se poštivati privatnost klijenata i posjetitelja web stranice. Podatke prikupljamo kada korisnici dobrovoljno ostave podatke na stranici. Dobivene podatke koristit ćemo u svrhu boljeg razumijevanja i prepoznavanja potreba naših klijenata te kako bismo mogli pružiti što kvalitetniju uslugu. Podatke čuvamo i koristimo zakonito i transparentno te pritom štitimo sigurnost podataka od neovlaštene i nezakonite obrade. Osobni podaci kupaca čuvaju se na serveru koji se nalazi na teritoriju EU i zaštićeni su od neovlaštenog pristupa.

Aurora Theta j.d.o.o. može podijeliti osobne podatke kupca (ime i prezime, adresu i broj telefona) sa pružateljima usluge isporuke kao i sa poduzećem s kojim Aurora Theta j.d.o.o. ima sklopljen ugovor o obavljanju knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga. Osim u navedenim slučajevima ili u slučaju propisanim zakonom (npr. sudski nalog), Aurora Theta j.d.o.o. ne dijeli podatke s trećom stranom. Moramo naglasiti da smo obvezni na zahtjev tijela državne vlasti dostaviti podatke o korisnicima neovisno o odredbama u ovoj Izjavi.

U ovoj Izjavi podacima koje prikupljamo smatramo npr.: ime, spol, dob, adresa, e-mail i slično. Navedene podatke prikupljamo onda kada nam ih Vi učinite dostupnima (npr. prijavom na newsletter, informiranim pristankom prije početka korištenja naših usluga i slično).

Podatke, znači, dobivamo kada se prijavljujete na newsletter, emailom nas kontaktirate ili putem kontakt obrasca, osobnim dolaskom ili telefonskim razgovorom, prilikom izdavanja računa, sklapanja ugovora s klijentom ili popunjavanjem informiranog pristanka prije početka izvršavanja usluga u Aurora Theta j.d.o.o. psihološkoj praksi te prilikom ispunjavanja evaluacije po završetku usluge.

Vi možete odlučiti koje ćete podatke o sebi učiniti dostupnima Aurora Theti te u slučaju promjene nekog od osobnih podataka Vas molimo da nas izvijestite mail-om na info@auroratheta.hr kako bismo ažurirali Vaše podatke.

Imate pravo i povući privolu u cijelosti ili djelomično također putem mail-a ili u pisanom obliku. Osim navedenog u vezi s osobnim podacima imate i pravo, u skladu s propisima o zaštiti podataka, na pristup i potvrdu o podacima od Aurora Theta j.d.o.o. te pravo na ispravak, brisanje ili prigovor. Ukoliko smatrate da smo na bilo koji način prekršili važeće zakonske odredbe koje se tiču privatnosti i prikupljanja i obrade osobnih podataka, prigovor možete podnijeti na e-mail info@auroratheta.hr. Ako iz bilo kojeg razloga niste zadovoljni rješenjem Vašeg prigovora, imate pravo uložiti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.

Brisanje osobnih podataka Aurora Theta j.d.o.o. može u potpunosti ili djelomično odbiti uz pisano obrazloženje ukoliko bi to brisanje bilo u suprotnosti s trenutno važećim hrvatskim zakonskim i podzakonskim aktima o čuvanju određene vrste dokumentacije (npr. računa).

Podatke se čuva onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se podaci obrađuju osim u svrhu zdravstvenog stanja korisnika usluga kada se podaci mogu pohraniti i dulje. Općom uredbom o zaštiti podataka ili posebnim propisima RH ili EU može biti određeno duže čuvanje podataka. Nakon što razdoblje prođe, podaci se brišu.