Life Story Work radionice za posvojenu djecu

Life Story Work je ciklus unaprijed osmišljenih i individualno prilagođenih radionica koje osiguravaju djetetu da u sigurnom okruženju istraži i integrira svoju prošlost, sadašnjost i budućnost u zdravu sliku o sebi i pomaže razumijevanju životnih iskustava prije posvojenja. Ciklus se sastoji od minimalno 10 do 20 radionica (ovisno o dobi i potrebama djeteta) te se po potrebi može produžiti za dublji rad na određenim temama. Preporučena dob uključivanja djece je minimalno 8 godina starosti, gornja granica nije strogo određena tako da se metoda prilagođava u radu s mladima i odraslima (kao dio savjetodavnog/terapijskog procesa).


Svaki ciklus započinje intervjuom s roditeljem/ima (za maloljetno dijete) kojima se utvrđuje životna povijest djeteta, potrebe, poteškoće, jake strane i interesi djeteta. S roditeljem/ima se u detalje dogovara i usklađuje način rada s naglaskom na čuvanje povjerljivosti podataka. Prema potrebi, roditelji mogu prisustvovati radionicama s djetetom ukoliko psiholog procjeni da postoji jaki strah od napuštanja i potreba da se pripomogne opuštanju djeteta u odnosu roditelj-dijete. Roditelji se aktivno uključuju tijekom cijelog procesa putem feedback savjetodavnih susreta sa psihologom.

Više informacija pogledajte u blogu
Life Story Work radionice za posvojenu djecu