O nama

Aurora Theta je psihološka praksa čiji tim je usmjeren na holistički pristup čovjeku. Naš prostor je prilagođen i djeci i odraslima. Bavimo se psihološkom procjenom, neurofeedback terapijom, savjetovanjem, psihoterapijom za djecu i odrasle, te EMDR terapijom.

Vizija

Pružajući kvalitetno široki spektar usluga psihološke djelatnosti prepoznati smo od strane srodnih udruga i institucija te stručnjaka iz medicinskog područja s kojima surađujemo te zajednički stvaramo mrežu zadovoljnih klijenata.

Misija

U svojem poslovanju posebnu pozornost dajemo dodatnoj educiranost članova tima te multidisciplinarnoj suradnji kako bi naše usluge bile što kvalitetnije, a klijenti zadovoljni.

Naš cilj

Naš cilj je pružiti našim klijentima (djeci, mladima, odraslima) kvalitetnu i sveobuhvatnu pomoć u svrhu postizanja i održavanje mentalne dobrobiti. Sveobuhvatnu pomoć nudimo kroz holistički pristup i kombinaciju raznih metoda kako bismo željeni rezultat postigli što prije i učinkovitije. U tu svrhu surađujemo i sa drugim stručnjacima te se kontinuirano educiramo, produbljujemo i proširujemo svoja znanja i vještine.

Svi u danu imamo razne stresove i izazove, ali se možemo naći i u težim životnim situacijama ili željeti osobni rast i razvoj. Mi ćemo vam pružiti kvalitetnu pomoć i podršku u svrhu suočavanja sa svakodnevnim izazovima i stresovima, ali i većim životnim teškoćama i traumama, efikasno i učinkovito.

Naš tim

Sara Antonini

Magistra psihologije, sociologije, edukacije sociologije te specijalizantica kliničke psihologije i neurofeedback praktičar.

U svom radu usmjerila se na psihodijagnostiku te kako bi usavršila svoja znanja završila je niz edukacija za primjenu raznih psihodijagnostičkih instrumenata i tehnika. Također, na specijalističkom studiju nadograđuje i produbljuje znanja i vještine iz psihodijagnostike.

Završila je edukaciju (osnovnu i naprednu) za primjenu neurofeedback terapijske metode. Pohađala je i niz edukacija o crtežu i crtanju fraktala te komunikacijskih vještina, kao i edukacije iz ljudskih potencijala i vođenja EU projekata.

Ima iskustvo rada u psihijatrijskoj bolnici. Volontirala je u dječjem vrtiću, Dječjoj kući Borovje, u udruzi B.a.B.e. Klinici za psihijatriju u KB Dubrava te Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

U slobodno vrijeme dodatno se kontinuirano educira iz stručnih područja interesa, piše radove na temu nasilja u sportu, sudac je na natjecanjima umjetničkog klizanja te ima razne hobije kreativnog ručnog rada i slično.


Đurđica Štefanec

Đurđa Štefanec

Diplomirani psiholog, Kognitivno bihevioralni, EMDR i ACT terapeut

U svom radu se usmjerila na terapijski i savjetodavni rad te kontinuirano produbljuje znanja raznim edukacijama i stjecanjem znanja o raznim tehnikama.

Ima iskustvo rada u raznim udrugama i firmama u kojima je radila s klijentima na temama vezano za socijalizaciju, prevenciju nasilja, rješavanja konflikata te radi nadzore u centru za socijalnu skrb.

Prije psihologije završila je Višu grafičku školu.

U slobodno vrijeme voli putovati i ima razne hobije kreativnog ručnog rada.