Procjena za neurofeedback

Procjena za neurofeedback obuhvaća psihologijski intervju te procjenu raznih simptoma prema unaprijed pripremljenom upitniku.
Ukoliko imate zdravstvene teškoće ili nalaze od pregleda stručnjaka kod kojih ste bili ranije, potrebno ih je donijeti na prvi susret.
Trajanje: 45-90min