Psihodijagnostička obrada

Psihodijagnostička obrada provodi se u svrhu utvrđivanja karakteristika osobe, teškoća i snaga koje osoba posjeduje kako bi joj se što bolje moglo pomoći, pratiti napredak i slično. Procijenjuje se trenutno stanje i psihičko funkcioniranje osobe. Provodi se na inicijativu klijenta, doktora opće medicine, psihoterapeuta, psihijatra…

Uključuje intervju sa psihologom, ispitivanje kognitivnih sposobnosti te osobina ličnosti.

Na kraju obrade psiholog piše nalaz i mišljenje.

Na prvi susret klijent donosi nalaze koje ima od ranije (psihologa i doktora poput neurologa, psihijatra i slično) te započinjemo obradu sa detaljnim psihologijskim intervjuom. Nadalje se, ovisno o teškoćama koje klijent ima, radi ispitivanje kognitivnih sposobnosti (uključuje inteligenciju, ali po potrebi i druge sposobnosti) i ispitivanje osobina ličnosti (objektivnim i projektivnim tehnikama). Nakon što je cjelokupna obrada završena, psiholog piše nalaz i mišljenje.

Trajanje: otprilike 4-6 sati

Obrada se provodi u jedan do tri susreta, po nekoliko sati, ovisno o opsežnosti obrade. Opsežnost obrade ovisi o teškoćama s kojima se osoba javlja.