Psihološka procjena djece

Psihološka procjena pomaže u boljem razumijevanju funkcioniranja i ponašanja djeteta ili mlade osobe te u praćenju razvoja mlađe djece. Testiranjem se dobiva uvid u kognitivno i socioemocionalno funkcioniranje djeteta.

Na temelju dobivenih rezultata grade se daljnje preporuke za roditelje, odgojitelje i učitelje. Usluga uključuje: intervju s roditeljima, intervju s djetetom, testiranje certificiranim psihodijagnostičkim instrumentima, savjetodavni razgovor s roditeljima uz preporuke, izdavanje nalaza i mišljenja psihologa.

Trajanje: Ovisno o djetetu, cca 4 – 6 sati

Obrada se provodi u par susreta, po nekoliko sati, ovisno o opsežnosti obrade i koliko dijete može izdržati u jednom susretu.