Savjetovanje – terapija za djecu

Savjetodavni rad i psihoterapija s djecom moraju biti prilagođeni djetetu i govoriti „jezikom“ djeteta, a to je igra. U radu s djecom također se koriste na znanstvenim spoznajama utemeljeni pristupi i intervencije, ali se cijeli proces događa kroz igru. Savjetovatelj koristi elemente terapije igrom na svrhovit način, a o ciljevima i načinima rada s djetetom informira roditelja te u svakom dijelu procesa osigurava roditelju povratnu informaciju roditelju ili skrbniku djeteta.

Trajanje: 60min