Testiranje spremnosti za školu

Testiranje spremnosti za školu uključuje intervju s roditeljima, testiranje i opažanje rada s djetetom, povratne informacije za roditelje uz savjetodavni razgovor te izdavanje nalaza i mišljenja psihologa.  

Testiranjem se dobiva uvid u kognitivno i socioemocionalno funkcioniranje djeteta te razvijenost vještina i sposobnosti važnih za dobar start u školi. Preporuča se testiranje provesti 4 – 6 mjeseci prije polaska u školu.

Trajanje: Ovisno o djetetu, obrada se provodi u par susreta, po nekoliko sati.